• Vedligeholdelse

Okker i dræn

Okker er jernforbindelser, der udfældes ved dræning af pyrit-holdige jorder.

Hvor der er høj risiko for okkerudfældning, bør der tages særlige hensyn, således at den fremtidige vedligeholdelse gøres let og billig.

Se beliggenheden af okkerpotentielle områder.

Drænene bør have direkte udløb i grøfter eller samles i brønde, hvorfra de let kan spules/skylles.

IMG 0849
101 0108
101 0101

Vedligeholdelse af dræn

Vedligeholdelse af dræn

Dræn i moræneler kræver sjældent vedligeholdelse, og dræn i ikke-okkerholdige sandjorde bør heller ikke kræve megen vedligeholdelse, hvis de er korrekt pakket mod sandindtrængning.

Men - i okkerholdige jorde er der ofte problemer med vedligeholdelse.

Læs mere