• Entreprenør

Snerydning / saltning

fejemaskine

Snerydning og saltning af private pladser ,veje, fodboldbaner og fortove.

Fejemaskine og salt/sandspreder – hovedsageligt  til brug hos private kunder.

20180307 151930
20180307 151922
20180307 151855

Vedligeholdelse af dræn

Vedligeholdelse af dræn

Dræn i moræneler kræver sjældent vedligeholdelse, og dræn i ikke-okkerholdige sandjorde bør heller ikke kræve megen vedligeholdelse, hvis de er korrekt pakket mod sandindtrængning.

Men - i okkerholdige jorde er der ofte problemer med vedligeholdelse.

Læs mere