• IMG 1474

Dræningsinfo

Forside Drænforedrag

Forside Drænforedrag

Drænforedrag fra December 2018

Hent dokument

Dansk markdræningsguide

Dansk markdræningsguide

Denne publikation er en samling af praktisk viden på området dræning af marker.

Hent dokument

Dræning og dit udbytte

Dræning og dit udbytte

Hvad betyder dræning for dit udbytte?

Hent dokument

Økonomi i dræning

Økonomi i dræning

Dræning er med til at stabilisere de økonomiske resultater på et højere niveau.

Hent dokument

Miljømæssige udfordringer

Miljømæssige udfordringer

Lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter.

Hent dokument

Vedligeholdelse af dræn

Vedligeholdelse af dræn

Dræn i moræneler kræver sjældent vedligeholdelse, og dræn i ikke-okkerholdige sandjorde bør heller ikke kræve megen vedligeholdelse, hvis de er korrekt pakket mod sandindtrængning.

Men - i okkerholdige jorde er der ofte problemer med vedligeholdelse.

Læs mere