Vedligeholdelse

Dræn i moræneler kræver sjældent vedligeholdelse, og dræn i ikke-okkerholdige sandjorde bør heller ikke kræve megen vedligeholdelse, hvis de er korrekt pakket mod sandindtrængning.

Men - i okkerholdige jorde er der ofte problemer med vedligeholdelse.

Okkerproblemerne er størst i de første år efter nydræningen.

For at være på forkant med evt. vedligeholdelse, er det vigtigt at drænene er lette at observere og lette at spule/skylle.

DRÆN SKAL IKKE SPULES - DE SKAL SKYLLES!

Dvs. - der skal anvendes lavt tryk og meget vand


Drænudløb i grøft med tydeligt behov for skylning
 

Frigravning af sideledning med stort behov for skylning
 

Vedligeholdesesvenlig plan. Alle dræn har frit udløb i en grøft
 

Brønd med samling af flere dræn - let at vedligeholde
 


Lavtryks-spuler med 400 m slange
 


Lavtryksspuler med 400 m slange og sporbart hoved.

 


Sporbart  hoved på drænspuleren

 

 

 

 

Undermenu

 

 
 

Dræning