• Dræning både med plov og gravemaskine

  Dræning både med plov og gravemaskine

 • Ny Mastenbroek bæltedumper

  Ny Mastenbroek bæltedumper

 • HS-Dræning udfører entreprenørarbejde

  HS-Dræning udfører entreprenørarbejde

 • Tjek vores Facebook for hvad der sker lige PT, alle kan se med derinde

  Tjek vores Facebook for hvad der sker lige PT, alle kan se med derinde

 • Nedbrydning og knusning af beton

  Nedbrydning og knusning af beton

 • HS-Dræning råder over en bred maskinpark.

  HS-Dræning råder over en bred maskinpark.

Velkommen til HS-Dræning

- Specialister i dræning, entreprenørarbejde og nedbrydning.

Dræning

Dræning

Dræning er et grundvilkår for planteproduktionen. Ved dræning fremmes afstrømningen af overskudsvand i rodzonen.

Læs mere

Entreprenørarbejde

Entreprenørarbejde

Entreprenørarbejde - Foruden dræning udfører HS-Dræning også lang række almindelige entreprenørarbejder.

Læs mere

Nedbrydning

Nedbrydning

Nedbrydning er også et af de større arbejdsområder vi hos HS Dræning beskæftiger os med.

Læs mere

Firmaets vigtigste arbejdsområde er dræning

- hvor vi som hovedregel arbejder ud fra 3 vigtige forhold ved dræning:


 • Valg af pakningsmateriale og drændybde/drænafstand i forhold til jordtype.
 • Afløbsforhold og optimal dimensionering.
 • Vedligeholdelsesvenlig plan med let adgang for evt. spuling.

Entreprenøropgaver

Desuden udføres også en lang række andre entreprenøropgaver


 • spuling af dræn
 • nedlægning af vandledninger og kabler hos forsyningsselskaber
 • udgravninger
 • planering med dozer
 • snerydning

HS-Dræning er et af landets største dræningsfirmaer og kommer overalt i Danmark

Vedligeholdelse af dræn

Vedligeholdelse af dræn

Dræn i moræneler kræver sjældent vedligeholdelse, og dræn i ikke-okkerholdige sandjorde bør heller ikke kræve megen vedligeholdelse, hvis de er korrekt pakket mod sandindtrængning.

Men - i okkerholdige jorde er der ofte problemer med vedligeholdelse.

Læs mere